Οδηγίες & Τεχνική Υποστήριξη

heading-icon-support

Οδηγίες & Τεχνική Υποστήριξη

heading-icon-support
Εγχειρίδια Χρήσης
icon
e-learning now!
icon
icon
icon
icon
e-learning now!
icon
icon
icon
icon
e-learning now!
icon
icon
icon
icon
e-learning now!
icon
icon
icon
heading-icon-support
Οδηγίες Βήμα-Βήμα με βίντεο για Διαχειριστές – Στελέχη Γραμματείας
Είσοδος στην Πλατφόρμα
Διαχείριση Χρηστών
Διαχείριση Μαθημάτων
Διαχείριση Τμημάτων
Διαχείριση Εγγραφών
Διαχείριση Νέων - Ανακοινώσεων
Διαχείριση Ειδοποιήσεων